Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θέσπιση κινήτρων για την εγκατάσταση εντός οργανωμένων περιοχών τόσο για νέες όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek