Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θέσπιση ενιαίου, αποτελεσματικού και αυστηρού πλαισίου εποπτείας κατά του προτύπου της ΕΕ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4921/2022, ενισχύεται θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΛ.) αναφορικά επιβολή κυρώσεων από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και άσκηση προληπτικής εποπτείας αυτά.

Η ενίσχυση του θεσμού των Επαγγελματικών Ταμείων, προαιρετικής και υποχρεωτικής συμμετοχής, προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και σαφείς κανόνες ως προς εποπτεία τους, να υπάρχει δυνατότητα επιβολής κυρώσεων και βάσει διατάξεων του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών.

Ωστόσο, η θέσπιση αυτού του πλαισίου στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης απέχει αρκετά από ένα ενιαίο αυστηρό πλαίσιο στα πρότυπα της ΕΕ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek