Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Θέσπιση δυνατότητας προσαρμογής φορολογικών συντελεστών αποσβέσεων και επιλογής ανάμεσα σε φορολογικούς και λογιστικούς συντελεστές αποσβέσεων (International Financial Reporting Standards)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek