Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Η φυσική παρουσία στα ΚΕΠ να απαιτείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek