Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Περισσότερο στοχευμένοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι φορολογουμένων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ το 2021 σχεδιάστηκαν να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 23.000 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Το 2022 σχεδιάστηκαν να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον 14.500 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, καθώς και τουλάχιστον 900 ελέγχους-έρευνες φοροδιαφυγής. Το 2023, η σχετική απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ ανακοινώνει τον σχεδιασμό για τουλάχιστον 15.500 στοχευμένους μερικούς επιτόπιους ελέγχους, καθώς και τουλάχιστον 900 ελέγχους-έρευνες φοροδιαφυγής.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως εν μη εφαρμοσμένη, καθώς σε σύγκριση με τους ελέγχους που είχαν ανακοινωθεί το 2021 δεν φαίνεται να υπάρχει αύξηση.

elGreek