Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ευρεία διάδοση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στο επιχειρηματικό-παραγωγικό σύστημα, και η ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Στις διατάξεις του ν. 4887, του «ΕΣΠΑ 2021-2027», καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών στο επιχειρηματικό-παραγωγικό σύστημα, και την ανάπτυξη της ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek