Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση προς μια εταιρία που εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (π.χ. χαμηλότερος φορολογικός συντελεστής στα κέρδη για τα πρώτα 5 χρόνια στην εισαγωγή)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek