Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ευελιξία των Ανεξάρτητων Αρχών στις προσλήψεις και στα υπόλοιπα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, για το επιστημονικό προσωπικό τους και άλλα εξειδικευμένα στελέχη. Επέκταση αυτής της διαδικασίας σε άλλα τμήματα και αρχές (Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων και Τράπεζα της Ελλάδος) του δημόσιου τομέα και η εφαρμογή τους με ενιαίο τρόπο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4765/2021 (άρθρο 46) θεσπίστηκε το δικαίωμα του ΑΣΕΠ να αποφασίζει η ίδια για τα ζητήματα που είναι σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής συνάδει με το δικαίωμα να αποφασίζει η ίδια για τα ζητήματα που είναι σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού της

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς η ευελιξία προσλήψεων είναι περιορισμένη στο ΑΣΕΠ και δεν αφορά στο μεγαλύτερο μέρος της δημόσιας διοίκησης.

Πηγές

elGreek