Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας και μέχρι το 2030 κατά 3,3% στον κάδο αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και πρώτων υλών, κατά 2.2% στον κλάδο των πετρελαιοειδών και κατά 5,2 στον κλάδο των βιομηχανικών προϊόντων

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek