Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση διοίκησης σχολικών μονάδων, λαμβάνοντας υπόψη τις εισροές (επίδοση σε προγενέστερο στάδιο, προκλήσεις κάθε σχολείου) και εκροές (επίδοση μαθητών, εισαγωγή σε τριτοβάθμια ιδρύματα) της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεχής αξιολόγηση βελτίωσης της απόδοσης των επι μέρους σχολικών μονάδων και του συστήματος συνολικά (προσωπικό) από κεντρικό ανεξάρτητο φορέα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 77-80 τουν. 4823/2022 προβλέπεται αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων στη διάρκεια της τετραετίας από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Επιστημονικής Ευθύνης (ειδικότητας) ως προς τη γενική και την ειδική διδακτική του γνωστικού αντικειμένου (πεδίο Α1) και από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας ως προς το παιδαγωγικό κλίμα και τη διαχείριση της τάξης (πεδίο Α2), καθώς και ανά δύο (2) έτη από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης ως προς την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκειά τους.

Επίσης, η κανονιστική διάταξη που ρυθμίζει τα κριτήρια αξιολόγησης έχει εκδοθεί (ΥΑ 995//2023).

Ωστόσο, στα κριτήρια δεν περιλαμβάνονται στοιχεία όπως επίδοση σε προγενέστερο στάδιο. Με τις διατάξεις του ν. 4692/2020 (άρ. 35) ρυθμίζεται ο θεσμός της εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό έργο τους, ο οποίος και επεκτείνεται με τη συμμετοχή σε αυτήν, αμέσως ή εμμέσως, των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του Ι.Ε.Π. και της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε., δηλαδή της Αρχής που σχετίζεται άμεσα με τη διασφάλιση της ποιότητας στην παρεχόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πέραν της συμμετοχής των οικείων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek