Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εποπτεία διαχείρισης πόρων, αναδιανέμοντάς τους από τους πλουσιότερους προς τους φτωχότερους δήμους και περιφέρειες. Εξέταση ζητημάτων νομιμότητας και αποτελεσματικότητας υπό την εποπτεία του κράτους.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek