Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επιτάχυνση της λειτουργικής ενοποίησης σχετικών συστημάτων ταμείων για την ταχύτερη έκδοση συντάξεων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 48-54 του ν. 4921/2022, προβλέπεται η προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης, ο έλεγχος µετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης µε την ταχεία διαδικασία, η ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης, η αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek