Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επιτάχυνση της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 16 του ν. 4819/2021 προωθούνται και υποστηρίζονται μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης μέσω του Εθνικού Σχεδίου Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων και της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, ενώ ενθαρρύνονται ο σχεδιασμός, η παραγωγή και χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων και προβλέπεται η λήψη μέτρων για την ορθή διαχείριση προϊόντων που περιέχουν πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας.

Η πρόταση αξιολογείται πως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς δεν ανιχνεύονται διαδικασίες επιτάχυνσης της υπάρχουσας Εθνικής Στρατηγικής.

Πηγές

elGreek