Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επιτάχυνση ανακαίνισης δημόσιων κτηρίων και εστίαση σε μονάδες που παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας (π.χ. νοσοκομεία και σχολεία)και απαραίτητες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο για ιδιωτικούς χώρους κατοικίας με πολλά διαμερίσματα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek