Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ανάπτυξη τουρισμού για συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις και ταξίδια κινήτρων (MICE- meetings, incentives, conferences, and exhibitions)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4875/2021 προσδιορίζεται η έννοια των Πρότυπων Τουριστικών Προορισμών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΤΠΟΔ) και καθιερώνεται η δυνατότητα χαρακτηρισμού μίας περιοχής ως τέτοιας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής, το φυσικό και γεωμορφολογικό περιβάλλον, η δυνατότητα ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού, η προσβασιμότητα σε τουριστικές υποδομές τους από άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα. Υπό το πρίσμα αυτό, οι Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί (ΠΤΠ) συμβάλλουν καθοριστικά στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε περιοχής και στην επίτευξη υψηλών ρυθμών τουριστικής ανάπτυξης.

Συνεπώς η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς οι εν λόγω ρυθμίσεις ενισχύουν τον θεματικό τουρισμό, ωστόσο δεν στρέφονται ακριβώς προς την κατεύθυνση της πρότασης.

Πηγές

elGreek