Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση:

Στέγη Μάρκου Δραγούμη Μαιζώνος 38,
Αθήνα ΤΚ 10438

Αποστολή σχολίων:

Η ερευνητική ομάδα ενθαρρύνει πολίτες, φορείς της κοινωνίας των πολιτικών, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κόμματα και οργανώσεις και λοιπούς φορείς να αποστείλουν τα σχόλιά τους σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προτάσεων πολιτικής. Όλα τα σχόλια μελετώνται και στις περιπτώσεις που προκύψουν νέα στοιχεία ή στοιχεία που είχαν διαφύγει του ελέγχου, η αξιολόγηση θα αναπροσαρμόζεται αναλόγως. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως το έργο είναι εν εξελίξει και η ερευνητική ομάδα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ελέγχει συνεχώς τον τεράστιο όγκο νομοθετικής ύλης, ώστε να συγκεντρώνει νέα στοιχεία ελέγχου για κάθε πρόταση. 

elGreek