Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Αυστηρότερα μέτρα ελέγχου κατά της λαθραίας διακίνησης καυσίμων και καπνικών προϊόντων με εξασφάλιση κατάλληλου εξοπλισμού και τεχνογνωσία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τον ν. 4758 του 2020 τα μέτρα για την περιστολή του λαθρεμπορίου εκσυγχρονίστηκαν. Οι αρμοδιότητες για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου που κατανέμονται σε περισσότερες των μία αρχών (ΣΔΟΕ, ΚΕΔΑΚ) συντονίστηκαν κάτω από την εποπτεία ενός μόνο σώματος. Εισάγονται επίσης νέα ηλεκτρονικά συστήματα για την παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο των ΕΦΚ (καύσιμα, αλκοολούχα, καπνικά).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek