Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επανεξέταση και βελτίωση του πλαισίου σχετικά με την αγορά εργασίας, τους φορολογικούς συντελεστές που διέπουν τις πολιτιστικές δραστηριότητες, και των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών του τομέα

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek