Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επένδυση στην ανάπτυξη βιομηχανικών πάρκων και κέντρων logistics

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ένταξη του Έργου με τίτλο «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5162019) στο Ταμείο
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή ένταξη του Έργου «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση –Next Generation EU και αφορά στην ανάπτυξη νέων Βιομηχανικών Πάρκων στην επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων και στην οργάνωση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek