Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επένδυση σε σύγχρονο εξοπλισμό και καινοτόμες τεχνικές προς τον αγροτικό τομέα

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Βρίσκεται σε εξέλιξη το υποέργο 2 «Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164845) στο οποίο περιλαμβάνεται ο οικονομικός μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα με ενέργειες την καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, τον εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα, τον πράσινος αγροτουρισμό, την αναδιάρθρωση καλλιεργειών και την γενετική βελτίωση ζώων, ενισχύσεις για καινοτομία και επαγγελματική εκπαίδευση στον κλάδο, επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού. Ο ορίζοντας υλοποίησης του έργου είναι το 2025.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek