Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επέκταση των φορολογικών κινήτρων που προβλέπονται στο άρθρο 46 του νόμου 4712 για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, με συμψηφισμό των εργοδοτικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ και άλλους φορείς κοινωνικής ασφάλισης) με αντιστοιχούμενο ποσό στο ετήσιο ποσοστό δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek