Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επέκταση προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων – που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας – σε περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek