Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επέκταση ολοήμερου σχολείου για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εθελοντική ενισχυτική διδασκαλία και δημιουργία ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων (Μαθηματικά, πολιτισμός, ρομποτική, περιβάλλον). Εξέταση δυνατότητας θερινών προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης που θα συνδυάζουν το παιχνίδι και αθλητικές δραστηριότητες με μαθήματα ειδικών ενδιαφερόντων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Ορισμός σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-2 (Αριθμ. Φ.7/ΦΜ/98404/Δ1) ορίστηκαν οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), οι οποίες θα εφαρμόσουν πιλοτικά νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα ολοήμερου για το σχολικό έτος 2022-23.

Η επέκταση των ομάδων ειδικών ενδιαφερόντων ωστόσο δεν έχει εφαρμοσθεί καθολικά.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

elGreek