Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επέκταση και αναβάθμιση υποδομών φοιτητικής μέριμνας, και ανάθεση διαχείρισής τους στα πανεπιστήμια στο πλαίσιο ειδικού νομικού προσώπου (ΝΠΙΔ) για την καλύτερη αξιοποίησή τους, την αύξηση εσόδων και την βελτίωση ποιότητας υπηρεσιών στους φοιτητές.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Τον Νοέμβριο του 2022 το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)» συνολικού προϋπολογισμού 52.000.000 Ευρώ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek