Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Επέκταση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 48 του ν. 4931/2022 προβλέπεται η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων, θεραπευτικών πράξεων, και διαγνωστικών εξετάσεων από ιατρούς που κατέχουν την ειδικότητα Ιατρικής της Εργασίας, σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, την εκπαίδευσή τους και τα επιμέρους στάδια αυτής, και στο πλαίσιο της παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας, καθώς και υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής Υγείας, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αφενός εντός του ιατρείου επιχείρησης αφετέρου μέσω ιδιωτικού ιατρείου.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek