Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξορθολογισμός των κανόνων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με το άρθρο 20 του νόμου 4997/2022 το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη στο Δημόσιο αυξήθηκε στα 62 έτη. Η ρύθμιση αυτή περιορίζει τη δυνατότητα έκδοσης πρόωρων συντάξεων και συνεπώς η επίδρασή της είναι προς την κατεύθυνση που θα είχε και ο εξορθολογισμός των κανόνων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων ασφάλισης.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη

elGreek