Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξορθολογισμός της δημόσιας δαπάνης προμηθειών φαρμάκων και υλικών και στην κατανομή ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσηλευτικά ιδρύματα και κέντρα υγείας της χώρας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4931 του 2022 προστίθενται διατάξεις αναφορικά με τη διαδικασία ελέγχου των δαπανών για τον εντοπισμό και την αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών των παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, με τα οποία προβλέπεται η δυνατότητα ο εν λόγω έλεγχος, διενεργούμενος και σε πραγματικό χρόνο, να ανάγεται στο σύνολο της υποβαλλόμενης δαπάνης του εκάστοτε παρόχου και να ανατίθεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.

Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα προσδιορισμού κατηγοριών παρόχων και κατηγοριών παροχών για έλεγχο, ο οποίος δύναται να καλύπτει το σύνολο της υποβαλλόμενης δαπάνης. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή διεξάγεται είτε σε πραγματικό χρόνο (real time) με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών, είτε εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και
στατιστικής μεθοδολογίας, και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταβολή των δαπανών, είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ είτε από φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που εξειδικεύονται σε τέτοιους ελέγχους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οδηγίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σχετικά με την αποζημίωση των δαπανών που προβλέπονται στον Ε.Κ.Π.Υ. και τις συμβατικές υποχρεώσεις των παρόχων.

Ωστόσο, ο εξορθολογισμός της δημόσιας δαπάνης δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί από την νομοθετικής ρύθμιση, μέχρι να διατεθούν νέα σχετικά στοιχεία.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

Πηγές

elGreek