Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξορθολογισμός κρατικών δαπανών φοιτητικής μέριμνας (σίτισης, στέγασης, συγγραμμάτων, κλπ.) και ο εξορθολογισμός και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Παιδείας και Θρησκευμάτων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ενέκρινε την πρόταση χρηματοδότησης έργων ύψους 190 εκατ. ευρώ, που προωθούνται με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και αφορούν στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση φοιτητικών και άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων. Τα παραπάνω έργα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προγραμμάτων ΣΔΙΤ για την πολύπλευρη αναβάθμιση ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 445 εκατ. ευρώ, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek