Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξασφάλιση συντονισμού διαθεσιμότητας προσωπικού και μηχανών έλξης

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Με τις διατάξεις του ν. 4974/2022 (άρθρο 41) στις αρμοδιότητες της ΟΣΕ Α.Ε. περιλαμβάνονταιη ίδρυση και λειτουργία σχολών ή εκπαιδευτικών κέντρων οποιασδήποτε φύσεως, για την παροχή εκπαίδευσης προς οποιοδήποτε πρόσωπο, όπως, ενδεικτικώς, για
τους σκοπούς της Οδηγίας 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 «σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας» (L 315/51).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή, καθώς αναμένονται νέα στοιχεία για την σχετική εκπαίδευση.

Πηγές

elGreek