Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξαμηνιαία βοήθεια ανέργων από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού στην αναζήτηση εργασίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τον νόμο 4921/22 αλλάζει σημαντικά το πλαίσιο συνεργασίας της Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ) με τους αναζητούντες εργασίας. Ενισχύεται το έργο συμβουλευτικής υποστήριξης των ανέργων, θεσπίζεται αμοιβαίο πλαίσιο υποχρεώσεων ανέργων-ΔΥΠΑ το οποίο συμπεριλαμβάνει κίνητρα για την ενεργή αναζήτηση εργασίας και αντικίνητρα παραμονής στην κατάσταση του ανέργου, και επίσης θεσπίζει το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο βάσει του οποίου αποτυπώνεται με εξατομικευμένο τρόπο η πορεία του ανέργου προς την εύρεση εργασίας και τα προγράμματα κατάρτισης που παρακολουθεί ώστε να αντιστοιχηθούν στη συνέχεια με την κατάλληλη θέση εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα άρθρα:
Άρθρο 33 Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
Άρθρο 34 Προσκλήσεις επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης – Προϋποθέσεις συμμετοχής και πληρωμής
Άρθρο 17 Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
Άρθρο 20 Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς αναζητούντες εργασία,
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία,
Άρθρο 22 Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία,
Άρθρο 23 Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek