Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξέταση των οικονομικών επιδράσεων των νόμων, πέρα από τις λογιστικές δράσεις στον προϋπολογισμό, στην ευρύτερη οικονομία και παραγωγικότητά της δημόσιας διοίκησης.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek