Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξέταση συστημάτων πιστώσεων άνθρακα και εφαρμογής τους σε δάση αλλά και στον αγροτικό τομέα, στο πλαίσιο αντίστοιχων ευρωπαϊκών πολιτικών στρατηγικών που σήμερα βρίσκονται υπό διαμόρφωση. Δημιουργία τέτοιων συστημάτων και πώληση δικαιωμάτων σε εταιρείες και φορείς προς αντιστάθμιση των εκπομπών τους ή και στο πλαίσιο εταιρικής ευθύνης

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek