Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενισχυμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση νοσοκομείων και άλλων μονάδων υγείας.

ΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αξιολόγηση

Στη σελίδα 651 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπεται η υλοποίηση του υποέργου για την ψηφιακή ετοιμότητα των νοσοκομείων, περιλαμβάνει: συστήματα ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων, απογραφή ιατρικού εξοπλισμού, υλοποίηση DRG, ηλεκτρονική συνταγογράφηση για εσωτερικούς ασθενείς / εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων στο νοσοκομειακό περιβάλλον, σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού, ψηφιακή αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) και του Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Επίσης, στις σελίδες 643-644 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 προβλέπεται η ολοκλήρωση της επέκτασης διαλειτουργικότητας, της πιλοτικής πλατφόρμας στη Διεθνή Ταξινόμηση
Νοσημάτων (ΔΤΝ) & στην Ελληνική Ιατρική Διαδικασία Ταξινόμησης (ΕΙΔΤ), την πιλοτική πλατφόρμα συλλογής χρηματοοικονομικών και λογιστικών δεδομένων (υποπρογράμματα 1, 2, 3 ΚΕΤΕΚΝΥ) καθώς και την εθνική στρατηγική και το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για τη διασφάλιση ποιότητας, την ασφάλεια των ασθενών και τη συμμετοχή τους στην παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, τον εθνικό χάρτη υγείας, την εθνική στρατηγική και το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο για την ποιότητα των πολιτικών περίθαλψης και ασφάλειας και την ανακαίνιση κτιρίου στο Νοσοκομείο Θωρακικών Νοσημάτων «Σωτηρία».

Έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα DRG 8 Μονάδες Υγείας της 7ης ΥΠΕ (5 Νοσοκομεία και 3 ΚΥ) και αναμένεται η ένταξη ακόμα 20 Νοσοκομείων σε 1η, 2η, 3η, 4η και 5η ΥΠΕ.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται πως βρίσκεται υπό εφαρμογή.

elGreek