Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εναρμόνιση όρων δόμησης αποθηκών (όγκοι και ύψη) με τις διεθνείς πρακτικές

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek