Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εξομοίωση και ενιαία φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από διαφορετικές πηγές

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek