Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση φτωχότερων οφειλετών από το κράτος μέσω στεγαστικού επιδόματος αντί να επεμβαίνει στην πτωχευτική διαδικασία με μέτρα όπως η απαγόρευση πλειστηριασμών. Καταβολή στεγαστικού επιδόματος πριν την πτώχευση για συγκεκριμένο διάστημα αφότου ο οφειλέτης εκδηλώσει δυσκολία πληρωμής (πχ. 1 χρόνο)

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Οι διατάξεις του Μέρους Β’ του ν. 4916/2022 προβλέπουν πρόγραμμα στήριξης ευάλωτων επιφέρει επιπρόσθετη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4,8 εκ. ευρώ για το έτος 2022 από αυτή που προβλεπόταν στον ν. 4738/2020, ως στεγαστικό επίδομα για την υποστήριξη των ευάλωτων για την αποπληρωμή του μισθώματος που επρόκειτο να καταβληθεί στον Φορέα κατά την περίοδο μίσθωσης από τον ευάλωτο. Το εν λόγω πρόγραμμα υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να δοθεί αυτή η στήριξη στους ευάλωτους μέχρι τη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, προκειμένου να ανασταλεί ο πλειστηριασμός
της κύριας κατοικίας τους μέχρι να μεταβιβαστεί στον Φορέα. Μάλιστα, η εν λόγω επιδότηση επιφέρει απομείωση της συνολικής οφειλής του οφειλέτη, κατά το ποσό που εν τέλει θα καταβληθεί στον πιστωτή.

Ωστόσο, ο νόμος επίσης προβλέπεις πως ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης αναλαμβάνει την υποχρέωση απόκτησης της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, που αδυνατούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με σκοπό να αποτραπεί η εκποίηση (λόγω πλειστηριασμού ή πτώχευσης) και συνεπακόλουθα η απόκτησή της από τρίτους ιδιώτες, γεγονός που θα οδηγούσε εν τέλει στην έξωσή τους, με συνεπαγόμενο σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε και θα ενεργοποιηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, με τις διατάξεις του παρόντος ενεργοποιείται
ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας ευάλωτων οφειλετών. Μέσω αυτού, προβλέπεται η επιδότηση του Δημοσίου σε προκαθορισμένο στον νόμο ποσό δόσης, που θα απομειώνει τη συνολική οφειλή, το οποίο θα καταβάλλεται, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) μηνών ή μέχρι τη μεταβίβασή της στον Φορέα, όποιο από τα δύο προηγηθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη καθώς προβλέπει την καταβολή επιδόματος, ωστόσο παρεμβαίνει στη σχετική διαδικασία των πλειστηριασμών.

Πηγές

elGreek