Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση υπηρεσιών γνώσης μέσω συγκρότησης ομάδας εργασίας για την συλλογή στοιχείων από άλλες χώρες και δημιουργία προτάσεων κατάλληλων ρυθμίσεων

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek