Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση των innovation clusters ανάμεσα σε επιστήμονες και μηχανικούς καθώς και επιχειρηματίες σε κάποιο πεδίο

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Το 2021 δημιουργήθηκε ο DRIC Defkalion, ο πρώτος συνεργατικός σχηματισμός (cluster) καινοτομίας στην Ελλάδα, με φορέα αρωγό το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Απαρτίζεται από 37 μέλη μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξειδικευμένους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης και της ανάπτυξης τεχνολογιών για την παρακολούθηση, προστασία και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek