Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση της εξωστρέφειας με δράσεις όπως: Ενεργοποίηση και ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρηματικής εξωστρέφειας. Δημιουργία κόμβων εξυπηρέτησης ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό που θα υποστηρίζουν την δικτύωση επιχειρήσεων και των επιχειρηματικών επαφών με ξένες αγορές. Δράσεις διευκόλυνσης πρόσβασης στα διεθνή δίκτυα διανομής και στην ολοκληρωμένη υποστήριξη της διαφήμισης προϊόντων/υπηρεσιών επιχειρήσεων σε ξένες αγορές. Διευκόλυνση ενίσχυσης συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων στην δημιουργία εξαγωγικών αλυσίδων αξίας ή επιχειρηματικών συστάδων. Χρηματοδότηση επιχειρηματικών συνεργασιών και σχεδίων που υποβάλλονται από κοινοπραξίες εγχώριων επιχειρήσεων που τροφοδοτούν μια μεγάλη επιχείρηση με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek