Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση Συμβουλίων ιδρυμάτων με αυξημένη συμμετοχή εξωτερικών μελών και με ισχυρές αποφασιστικές αρμοδιότητες στον στρατηγικό σχεδιασμό και στην επιλογή εκτελεστικής διοίκησης των πανεπιστημίων (πρυτάνεις, κοσμήτορες). Συμβολή Συμβουλίων Ιδρυμάτων στην βελτίωση σύνδεσης των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας και με τις διεθνείς εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Βάσει του άρθρου 8 του ν. 4957/2022 Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) µέλη, εκ των οποίων έξι (6) µέλη είναι εσωτερικά και πέντε (5) µέλη είναι εξωτερικά. Το ΣΔ έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες στον στρατηγικό σχεδιασμό και την επιλογή εκτελεστικής διοίκησης, βάσει των άρθρων 11-14.

Πηγές

elGreek