Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση παραγωγικότητας εργασίας

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AMECO η προστιθέμενη αξία σε σταθερές τιμές στο σύνολο των οικονομικών κλάδων (Gross Value Added at constant prices, Total of Branches OVG0) το 2019 ήταν 161,4, το 2020 ήταν 146,9, το 2021 ήταν 158,5, το 2022 ήταν 167,9.

Σε σύγκριση με την κανονικότητα του 2019, το 2022 η προστιθέμενη αξία έχει αυξηθεί κατά 3,8%.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, μέχρι την περαιτέρω ενίσχυση της.

elGreek