Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση και υποστήριξη δραστηριοποίησης σε παραδοσιακούς οικισμούς και ανάπλαση εγκαταλελειμμένων οικισμών

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 91-97 του ν. 4887 του 2022 περιγράφεται ο σκοπός και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του καθεστώτος «Εναλλακτικές Μορφές
Τουρισμού», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση συγκεκριμένων τουριστικών επενδύσεων που αφορούν σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

Ωστόσο, οι κανονιστικές πράξεις του προβλέπονται στο άρθρο 97 δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek