Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση διασυνδέσεων δικτύων ενέργειας και φυσικού αερίου με γειτονικές χώρες σε συνδυασμό σύζευξης των αντίστοιχων αγορών χονδρικής

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τον νόμο 4769 του 2021 κυρώθηκε η Διακυβερνητική Συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας σχετικά με τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB Project) και και το Καταστατικό (Ίδρυσης) του Φόρουμ Φυσικού Αερίου Ανατολικής Μεσογείου (EMGF).

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, καθώς προτείνονται περισσότερες σχετικές συμφωνίες.

Πηγές

elGreek