Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση διαδικασιών διαβούλευσης στην κατάρτιση των Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Οι τεχνικές προδιαγραφές Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων προβλέπουν με σαφήνεια τις διαδικασίες διαβούλευσης που πρέπει να ακολουθούνται κατά την κατάρτιση των σχεδίων.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

elGreek