Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση δημόσιας διοίκησης με εξειδικευμένα μεσαία διοικητικά στελέχη που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οικονομικής ανάπτυξης και καλύτερη διαχείριση της κατηγορίας προσωπικού των ειδικών επιστημόνων. Αναβάθμιση του ΑΣΕΠ και συγκέντρωση όλων των ζητημάτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού σε αυτό ( προσλήψεις, η κινητικότητα, η αξιολόγηση και η μισθοδοσία) για όλη την δημόσια διοίκηση στο ΑΣΕΠ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τον ν. 4765/2021 θεσπίστηκε η διενέργεια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα στελεχών με υψηλά προσόντα.

Ακόμη, με τις διατάξεις του ίδιου νόμου αναδιοργανώθηκε και ενισχύθηκε ο ρόλος του Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του. Ωστόσο, δεν συγκεντρώθηκαν όλα τα ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού στην δικαιοδοσία του ώστε να λειτουργήσει ως διεύθυνση διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Human Resources) για όλη τη δημόσια διοίκηση.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek