Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Ενίσχυση δαπανών του συστήματος υγείας από τον προϋπολογισμό αλλά και των δομών προ-σχολικής εκπαίδευσης και μετα-σχολικής κατάρτισης

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Σύμφωνα με την ταξινόμηση της Eurostat (Government expenditure by function – COFOG) η Ελλάδα το 2019 δαπανούσε το 5,7% του ΑΕΠ της για την υγεία και το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,7%.

Στην προσχολική εκπαίδευση, η Ελλάδα το 2019 δαπανούσε το 1,3% του ΑΕΠ της και το 2020 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 1,4%.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως μερικώς εφαρμοσμένη, μέχρι να σημειωθεί σημαντική διαφορά στην αύξηση των δαπανών και στις 2 κατηγορίες.

elGreek