Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων προγραμμάτων τουριστικών σπουδών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης (τριτοβάθμια, ΙΕΚ, Κέντρων Δια Βίου Μάθησης)

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek