Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εκσυγχρονισμός ορισμών για τις εγκαταστάσεις και τα επαγγέλματα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξάλειψη νομικής ασάφειας ως προς τους όρους ενοικίασης φορτηγών με η χωρίς οδηγό που ευνοεί τη χρήση εμπορικών οχημάτων ιδίας χρήσης

ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Πηγές

elGreek