Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εκμετάλλευση Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και Σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα για την διεύρυνση της τουριστικής περιόδου

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 84-90 του ν. 4887 του 2022 περιγράφεται ο σκοπός του καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση συγκεκριμένων τουριστικών επενδύσεων που προσανατολίζονται κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Ακόμη, οι κανονιστικές πράξεις του προβλέπονται στο άρθρο 90 έχουν ενεργοποιηθεί.

Με το άρθρο 35 του ν. 4875 του 2021 τροποποιείται η περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011 (Α’ 180), περί των προϋποθέσεων λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, ώστε οι φορείς διαχείρισης των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων να διατηρούν και να συντηρούν τους αναγκαίους κοινόχρηστους χώρους και εγκαταστάσεις, που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, σε λειτουργική ετοιμότητα, και όχι σε πλήρη λειτουργία, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε η διάταξη να προσαρμοστεί στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων. Με το άρθρο 36 παρέχονται κίνητρα δημιουργίας νέων σύνθετων καταλυμάτων, εφόσον πρόκειται για τουριστικές επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας. Τα σύνθετα καταλύματα αποτελούν σύγχρονη μορφή τουριστικών επιχειρήσεων, η δημιουργία των οποίων στοχεύει, μέσω του συνδυασμού εντός του ιδίου ακινήτου διαφόρων μορφών τουριστικών εγκαταστάσεων, στην αναδιάρθρωση του εγχώριου τουρισμού σε ένα πιο βιώσιμο και ανταγωνιστικό πλαίσιο, στη διαρκή και ποιοτική αναβάθμιση των υποδομών και των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών της Χώρας και στη μέγιστη δυνατή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένη τη διεθνή τάση υποκατάστασης των γηπέδων γκολφ 18 οπών από εκείνα των 9 οπών, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις σύνθετων καταλυμάτων, οι οποίες διαθέτουν ως ειδική τουριστική υποδομή γήπεδα γκολφ 9 οπών, να δημιουργήσουν στις εγκαταστάσεις τους περισσότερες τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μέσω της ήδη προβλεπόμενης προσαύξησης των ποσοστών μεταβίβασης και μακροχρόνιας εκμίσθωσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek