Η έκθεση της επιτροπής Πισσαρίδη προτείνει:

Εισαγωγή της ιδέας αποτύπωσης των μέτρων που λαμβάνει στην προώθηση της ισότητας των φύλων από την κυβέρνηση ακολουθώντας το σύστημα άλλων κυβερνήσεων στο πλαίσιο του gender budgeting

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΕ ΜΕΡΙΚΩΣ

Αξιολόγηση

Με τα άρθρα 48-50 του ν. 4921/2022 θεσπίζεται πλαίσιο υλοποίησης Δράσης για παροχή χρηματοδότησης μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, για δημιουργία και εξοπλισμό χώρων φύλαξης και φροντίδας βρεφών και των εγκαταστάσεών τους, καθώς και κάλυψη του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για στελέχωση του χώρου βρεφονηπιοκόμους, προκειμένου να υποστηρίξει και να ενισχύσει ιδίως τις εργαζόμενες μητέρες και γένει την οικογένεια.

Συνεπώς, η πρόταση αξιολογείται ως εφαρμοσμένη.

Πηγές

elGreek